Dịch vụ

Dịch vụ lưu trữ Google Drive Unlimited storage

Nov 07, 2017 by in Cloud Storage, Dịch vụ1,049 views 3 Comments
Nhận thấy nhu cầu lưu trữ với Google Drive là rất lớn,  và bạn có thể dễ dàng tìm mua những tài khoản Google Drive Unlimited chỉ bằng vài cú click chuột trên google search. Dịch vụ email cũng xin gửi đến quý khách bảng báo giá cho dịch

Bảng giá dịch vụ Google Apps Free (legacy edition)

Apr 18, 2017 by in Dịch vụ, Email google apps1,537 views 2 Comments
Update: Tin buồn từ ngày 17/01/2020, Google đã không còn cho thêm domain phụ(secondary domain) vào tài khoản g suite legacy. Chi tiết: https://support.google.com/a/answer/60217 Do đó, Google Apps free từ nay đã không còn cách để đổi được tên miền chính(primary domain) cũng như thêm tên miền phụ(secondary domain).