business email

G Suite vs Google Apps Free

G SUITE Bạn đang cần một dịch vụ email chuyên nghiệp, chi phí thấp, bảo mật và an toàn dữ liệu cao, vậy thì không có dịch vụ email nào qua được G Suite đâu(trước đây là Google Apps for work) một gói những sản phẩm nổi tiếng của

Bảng giá dịch vụ Google Apps Free (legacy edition)

Apr 18, 2017 by in Dịch vụ, Email google apps1,542 views 2 Comments
Update: Tin buồn từ ngày 17/01/2020, Google đã không còn cho thêm domain phụ(secondary domain) vào tài khoản g suite legacy. Chi tiết: https://support.google.com/a/answer/60217 Do đó, Google Apps free từ nay đã không còn cách để đổi được tên miền chính(primary domain) cũng như thêm tên miền phụ(secondary domain).