Google Apps Free

Google Apps Free (legacy edition) là gì?

Google Apps Free (legacy edition) là một bộ các ứng dụng trực tuyến chạy trên hệ thống điện toán đám mây Google cloud mà Google đã cho ra mắt giới công nghệ từ ngày 28/08/2006. Khi đó, Google mới chạy thử nghiệm các ứng dụng như Gmail, Google Talk,

Bảng giá dịch vụ Google Apps Free (legacy edition)

Apr 18, 2017 by in Dịch vụ, Email google apps1,542 views 2 Comments
Update: Tin buồn từ ngày 17/01/2020, Google đã không còn cho thêm domain phụ(secondary domain) vào tài khoản g suite legacy. Chi tiết: https://support.google.com/a/answer/60217 Do đó, Google Apps free từ nay đã không còn cách để đổi được tên miền chính(primary domain) cũng như thêm tên miền phụ(secondary domain).