Google Drive & Google Drive Unlimited chắc hẳn đã là cái tên không mấy xa lạ đối với người dùng web, nếu bạn đang sở hữu 1 địa chỉ Gmail thì hiển nhiên bạn có 15G lưu trữ miễn phí từ Google. Vậy để có thể lưu trữ nhiều